X
تبلیغات
زولا

همینگوی یک وقتی داستانی شش کلمه ای نوشته بوده که بنا به اقوال، خودش آن را بهترین داستانش دانسته (اولین داستانک در فهرست زیر). به احترام ایشان، از تعدادی نویسنده ی صاحب نام دیگر (عمدتاً در حوزه ی داستان علمی - تخیّلی و ژانر ترس و وحشت) خواسته اند داستانک هایی شش کلمه ای بنویسند. آنها هم اجابت کرده و نوشته اند. فهرست کامل این داستانکها به زبان انگلیسی در آدرس زیر یافتنی است:  

http://www.wired.com/wired/archive/14.11/sixwords.html 

من بعضی از آنهایی را که بیشتر فهمیدم و دوست تر داشتم، ترجمه کردم، که در زیر می خوانید. بنا به ماهیّت ترجمه، تقریباً در همه ی برگردانها اصل شش کلمه زیر پا گذاشته شده؛ حالا تعداد یا کمتر شده یا بیشتر. و البته هدف من به هیچ وجه پای بندی به این اصل صوری نبوده. امّا در باره ی خود ترجمه ها، باید بگویم که به رغم تلاش من، یقیناً نظرات خوانندگان عزیز می تواند کار را از این که هست بهتر کند؛ چه، جدای از اینکه ترجمه اساساً کاری است دشوار، شاید بتوان گفت کار هیچ مترجمی هم خالی از عیب نیست. نکته ی آخر اینکه اسامی نویسندگان را عمداً به لاتین آوردم تا تحقیق راجع به آنها آسانتر باشد. امیدوارم ازداستانکها لذت ببرید. 

 

فروشی: یه جفت کفش نوزاد؛ استفاده نشده!   Ernest Hemingway 

خدا گفت: «پروژه ی پیدایش کنسل!» هستی عدم شد. Arthur C. Clarke 

تا بشر را نجات دهد، دوباره مرد. Ben Bova 

ماشین زمان به آینده می رسد!!! ... احدی آنجا نیست.   Harry Harrison 

قبرنوشته: تقصیر خودش بود.   Brian Herbert 

آسمان فرو می ریزد. جزئیات در اخبار 11.    Robert Jordan 

با این همه، برای بار سوم هم امتحان کرد. James Blaylock  

عاشقش بودم. بش رسیدم. ای شاشیدم تو این زندگی! Margaret Atwood 

کمک! من تو دنیای این متن گیر افتاده م!  Mark Laidlaw 

فکر می کردم حق با منه. اما نبود.Graeme Gibson  

سه تا رفت عراق. یکی برگشت.  Graeme Gibson

این کارتونو راه می ندازه (اینو نویسنده تنبله پرسید)؟   Ken MacLeod 

از مرز گذشتیم؛ کشتندمان.  Howard Waldrop  

ماچ و موچ کردیم. دختره ذوب شد. طی لطفاً!  James Patrick Kelly

تو کنکور رد شد. بورس هم نبرد. زد تو کار اختراع موشک. William Shatner

بیش از حد گران تمام شد، آدم ماندن. Bruce Sterling

فقط شش کلمه باقی مانده بود. Gregory Maguire 

بالأخره واژه هاش ته کشید. Gregory Maguire